wraith king dota 2 Trở lại London và High Stakes Showdown

Tôi sẽ chơi vào ngày 1B vì vậy hy vọng sau đó Jetlag đã giành chiến thắng là một vấn đề. Ngay bây giờ tôi chưa có lịch trình tốt nhưng hy vọng sẽ khắc phục điều đó bằng cách nào đó. Tôi sẽ giữ siêu ngắn này khi tôi chỉ quay một blog video từ nhà tôi trước khi tôi rời London, nơi bao gồm cả đống đồ. Nó sẽ được lên tại www.fullcontactpoker.com nhưng nếu nó không ở đó chỉ là bạn sẽ có thể tìm thấy nó tại avx6.com. Liên kết đến blog của tôi là ở đây: https://avx6.com/watch.php?vid=9F3C017830E241AB53D1F69682F8D6]]>