world cup mấy năm tổ chức 1 lần NBC đi lên

Giới hạn giữ
Omaha 8 hoặc tốt hơn
Không có giới hạn giữ
2-7 Draw ba
Stud
Razz
Giới hạn nồi Omaha Razz và PLO được xếp hạng cuối cùng, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi cũng rất thích. Nếu có một trò chơi, tôi có thể hút thuốc, thì đó có lẽ là 7 thẻ thấp thấp mà không có vòng loại nào. Odd vì Stud 8 là trò chơi yêu thích của tôi (và hay nhất), nhưng khi không có vòng loại nào cho thấp, nó chỉ thay đổi hoàn toàn các giá trị tay và tôi chỉ thích thích trò chơi. Tôi nghĩ nó thật ngu ngốc (có lẽ vì tôi hút!) (Yay Jenn! Chỉ có một tin nhắn từ cô ấy, cô ấy đã thắng trận đầu tiên của mình)
]]>