when was the first world cup held Chip Reese

Tôi đã tham dự đám tang vào một ngày khác và nơi này tràn ngập những người là một minh chứng cho việc anh ấy có bao nhiêu người bạn. Tôi xuất hiện sớm và vẫn không có phòng khách và mọi người đang đứng ở bất cứ nơi nào họ có thể. Chip