việt nam xếp thứ mấy trên thế giới Joe Rogan đã xem xét lại

Joe Rogan đã đăng một blog trả lời những bình luận của tôi về anh ấy trong blog của tôi. Khi tôi nhớ những gì đã nói trong cuộc phỏng vấn đó hai năm trước, tôi nhớ cảm giác như anh ấy đang chế giễu tôi theo một số cách. Chà, sau khi nghe toàn bộ và đọc phản hồi của Joe, tôi đã sai. Chỉ đơn giản là sai. Joe thực sự đã đưa ra một điểm tốt trong blog của mình, nói rằng, Daniel, tôi biết bạn