vòng loại thứ 3 khu vực châu á Poker đã rất khó khăn