thông tin phí giảm giá thay đổi fo4 Tôi đã chiến đấu qua một ngày bị tụt lại một ngày