sự kiện nạp thẻ fo4 Một sự nhầm lẫn trực tiếp của các loại!