ngày thi đấu việt nam Vâng whaddya biết, tôi đã nhận được cho tôi một số chip!