live xoilac Sinh nhật đầy trò chơi

Sinh nhật của tôi là rất nhiều niềm vui. Tôi và bạn bè của tôi đã chơi 18, sau đó là một trường hợp khẩn cấp 9 với một trận đấu tranh giành thú vị. Tôi đã chơi khủng khiếp mặc dù tập luyện gần hai giờ trước khi chơi. Tôi bắt đầu trên phạm vi đánh bóng rất tốt, nhưng sau đó sứt mẻ và đặt trong hơn một giờ. Sau đó, tôi đã quay trở lại phạm vi để đánh một cặp trước vòng