lịch đá banh hôm nay việt nam Lịch trình WSOP năm 2007 được đề xuất

1 $ 1.500,00 Không có giới hạn giữ
2 $ 1.500.00 7 thẻ Stud 3:00 PM $ 2.000.00 H.O.R.S.E (Super Satellite)
3 $ 2.500.00 Không có giới hạn giữ
4 $ 2.500.00 H.O.R.S.E 5:00 PM $ 2.000.00 H.O.R.S.E. (siêu vệ tinh)
5 $ 2.500,00 Giới hạn giữ lại 3:00 PM $ 2.000,00 H.O.R.S.E. (siêu vệ tinh)
6 $ 2.000.00 OMAHA HI-LO 3:00 PM $ 2.000,00 H.O.R.S.E. (siêu vệ tinh)
7 $ 50.000,00 H.O.R.S.E. (Ngày 1) 2:00 PM $ 1.500,00 Giới hạn nồi
8 $ 50.000.00 H.O.R.S.E. (Ngày 2) 2:00 PM $ 1.500,00 Giới hạn giữ
9 $ 50.000,00 H.O.R.S.E. (Ngày 3) 2:00 PM $ 1.500,00 Omaha Hi-Lo
10 $ 50.000.00 H.O.R.S.E. (Ngày 4) 2:00 PM $ 2.000.00 Không có giới hạn giữ
11 $ 50.000.00 H.O.R.S.E. (Ngày 5) 2:00 PM $ 1.500,00 Giới hạn nồi Omaha (Rebuys)
12 $ 50.000.00 H.O.R.S.E. (Ngày 6) 2:00 PM $ 5.000,00 Giới hạn nồi
13 $ 2.000.00 7 Card Stud Hi-Lo
14 $ 2.500.00 Không có giới hạn giữ (ngắn)
15 $ 2.500,00 7 Card Stud
16 $ 2.500,00 Giới hạn nồi Omaha (Rebuys) 2:00 PM $ 1.500.00 Ladies Không giới hạn giữ
17 $ 25.000.00 Vòng tay vàng đứng đầu sự kiện 2:00 PM $ 5.000.00 không phải là sự kiện không Bracelelt Heads (3 ngày)
18 $ 2.000.00 Giới hạn nồi giữ
19 $ 5.000.00 Omaha Hi-Lo
20 $ 5.000.00 Không có giới hạn giữ
21 $ 2.500.00 7 Card Stud Hi-Lo
22 $ ??2.000.00 Giới hạn giữ (SHOCTOUT) 2:00 PM $ 1.500 Người cao niên Không có giới hạn giữ
23 $ 5.000.00 Không có giới hạn giữ
24 $ 2.000.00 Giới hạn giữ
25 $ 2.000.00 Không có giới hạn giữ (SHOCTOUT)
26 $ 5.000.00 7 Card Stud Hi-Lo
27 $ 3.000.00 Giới hạn giữ (ngắn) 4:00 tối $ 5.000,00 2-7 NL Draw
28 $ 3.000.00 Omaha Hi-Lo
29 $ 3.000.00 Giới hạn nồi giữ 4:00 tối 2.000.00 2-7 Triple Draw Lowball
30 $ 5.000,00 7 thẻ
31 $ 1.000.00 Không có giới hạn giữ (rebuys)
32 $ 10.000.00 Giới hạn nồi Omaha
33 $ 5.000.00 Không có giới hạn giữ (ngắn) 4:00 PM $ 3.000.00 RAZZ
34 $ 5.000,00 H.O.R.S.E
35 $ ??5.000,00 Giới hạn giữ
36 $ 10.000.00 Không giới hạn sự kiện chính
Lịch trình bao gồm những điều sau: 10 NLH
6 LH
4 PLH
3 Stud
3 Stud 8
4 Omaha 8
3 plo
3 con ngựa
1 razz
2 Vẽ
2 Đặc biệt
2 đầu lên Có thể có một sự kiện mà bạn tò mò, các sự kiện đứng đầu. Đây là những gì tôi đề xuất: Mua 25.000 đô la không giới hạn giữ giải đấu chỉ dẫn đầu cho những người chiến thắng vòng tay. Đây có thể là một sự kiện ba ngày, chơi hai trận đấu vào ngày đầu tiên, hai trận đấu vào ngày thứ hai và hai trận đấu vào ngày cuối cùng (dựa trên trường 64 người chơi). Nếu đó là trường 128 người chơi, 3 trận đấu sẽ được chơi vào ngày thứ hai. Vào cùng chính ngày đó, chúng tôi đã giữ một giải đấu không giới hạn nào với giải đấu của Held giữ với số tiền mua 5000 đô la. Trong trường hợp này, chỉ những người chưa giành được vòng tay WSOP mới có thể tham gia! Rõ ràng vì việc mua trong cấu trúc cho sự kiện 25.000 đô la sẽ có nhiều trò chơi hơn, vì vậy đây là những gì tôi đề xuất: 5000 đô la đứng đầu: 60 phút cấp 5000 trong chip
50-100
100-200
150-300
200-400
300-600 Đến cấp năm sẽ là một trận đấu marathon. Nếu bạn đã chơi trong bốn giờ và vẫn không có người chiến thắng, rõ ràng người rèm bây giờ sẽ là một yếu tố chính nhưng đôi khi phải kết thúc! 25.000 đô la đứng đầu: 25.000 chip cấp 60 phút
100-200
150-300
200-400
300-600
400-800
500-1000
600-1200
800-1600
1000-2000 Nếu một trận đấu là một cuộc đua marathon, đạt đến cấp 9, rèm chắc chắn sẽ phát huy tác dụng và kết thúc sau đó vì ngăn xếp trung bình sẽ chỉ có 12,5 cược lớn. Cấp độ 9 sẽ chỉ phát huy tác dụng trong các trường hợp cực đoan nhất IMO. Cũng cần lưu ý, không có sự kiện trùng lặp và không nên có. Với lịch trình này, là nhà vô địch NLH 20000 $ 2000 sẽ có ý nghĩa hơn vì có bốn người khác giống như bạn! Không có một lý do chính đáng nào để có nhiều hơn một trong những sự kiện chính xác. Dù sao đi nữa, về cơ bản, đó là những gì tôi đã làm sau khi hoàn thành thứ 36 trong giới hạn nồi giữ ngày hôm nay. Tôi sẽ làm một Video Blog Sau đó và nói về một số ý tưởng của tôi. Bạn cũng có thể thảo luận về chúng trong Diễn đàn nơi tôi thường xuyên thường xuyên.]]>