keonhacai 3 Cuối cùng ngày 3

Như tôi đã nói, nó sẽ phải là một blog ngắn tối nay vì tôi cần có được một số Zzz. Có nhiều thứ để chia sẻ từ ngày nhưng tôi cần phải ngủ. Nếu bạn muốn điều khiển tôi một lần nữa vào ngày mai, bạn có thể xem các bản cập nhật văn bản của tôi trong diễn đàn chung tại www.fullcontactpoker.com. Hoặc, như tôi đã đề cập trước đây, nếu bạn muốn chạy xuống ngày thứ 3 của tôi, bạn có thể kiểm tra cùng một nơi để cập nhật văn bản của tôi từ hôm nay. Chúc ngủ ngon
]]>