keo nha cai dem nay Đi du lịch trên toàn cầu với D-Dubya

Khi tôi đang đăng ký tại sân bay ở LA, tôi thấy David Williams ở đó và đang trên cùng một chuyến bay. Cuối cùng chúng tôi có thể xáo trộn chỗ ngồi xung quanh và có cơ hội ngồi cùng nhau. Sau khi nhận phòng, chúng tôi được cho là có thể vào một dòng để đặt túi của chúng tôi lên vành đai an ninh. Sau đó, khi họ lấy túi của bạn, bạn phải chờ đợi trong một dòng khác cho đến khi họ nói với bạn rằng bạn có thể đi. Tại sao? Bạn đang hỏi sai anh chàng. Vì vậy, tôi xem anh chàng đặt túi của tôi trở lại đó, nhưng chú ý rằng mọi người khác