kết quả bốc thăm world cup 2022 WSOP cập nhật một số số

2. Brock Parker 220
2. Phil Ivey 220
4. Pete Vilandros 175
5. Steve Sung 160
6. Daniel Negreanu 155
7. Jeff Lisandro 150
8. Jason Mercier 147
9. Roland DeWolfe 145
10. Scott Clements 135 Những con số này khá đáng kinh ngạc khi xem xét thực tế rằng E-DOG đã giành chiến thắng vào năm ngoái và tôi nghĩ rằng anh ấy đã kết thúc năm với khoảng 235 điểm.
Đội của tôi đặt cược: Daniel Negreanu 155
Erick Lindgren 20
Tổng cộng 175 Barry Greenstien 35
Jeff Lisandro 150
Tổng cộng 185 Barry Greenstien 35
Chris Ferguson
Tổng cộng 35 Barry Greenstien 35
John Juanda 105
Tổng cộng 140 Mike Matusow
Justin Hồi Boostedj xông Smith 50
Tổng cộng 50 Shawn Buchanen 35
Greg Meuller 40
Matt Glantz
Tổng cộng 75 Mike Hồi Sirwatts xông Watson?
Justin Hồi Boostedj xông Smith 50
Tổng cộng 50? Chúng tôi đang làm tốt trong những cược này, nhưng John Juanda vẫn còn trong PLO và đó là đặt cược lớn nhất của chúng tôi. Tối nay là sự kiện Giới hạn trị giá $ 10K và đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Đội Negreanu/Lindgren. Đó là trò chơi hay nhất của anh ấy chắc chắn vì vậy tôi đã hy vọng anh ấy ra khỏi funk của mình tối nay và tôi tham gia cùng anh ấy tại bàn cuối cùng.
Một poster trong diễn đàn FCP đi qua của BBGun, đã theo dõi kết quả nhóm giả tưởng của FCP trong diễn đàn hàng ngày. Bạn có thể tìm thấy các quốc gia cập nhật trong diễn đàn chung tại www.fullcontactpoker.com. Đây là nơi nó đứng bây giờ: Daniel Negreanu 310,0
Phil Hellmuth 12,7 Vestes Rousso 75,9
Clonie Gowan Justin Filtz
TJ SLIFKA Greg Raymer 774,9
Joe Hachem Erick Lindgren 22,5
Scotty Nguyễn Jamie Gold
Chris Moneymaker Phil Ivey 335,36
Allen Cickyham John Juanda 101,5
Erik Seidel 45,9 Barry Greenstien 18,1
Chris Ferguson David Phạm 119,3
J.C.Tran 79,9 Doyle Brunson 21,3
Gus Hansen Ted Forest 230,3
Mike Matusow Freddie Deb 31,9
Freddy Bonyadi Gavin Smith 30,2
Joe Sebok 8,1 Mike Sexton 3,9
Ali Nejad Antonio Esfandiari
Phil thiếu Evelyn ng 0
Jennifer Tilly David Williams
Michael Mizrachi Ivan Demidov 2,8
Peter Eastgate 0 Người đàn ông le 2,8
Tuân le Todd Brunson 58,1
Hoyt Corkins 12,3 Hevad Khan 18,1
Huberto Brrenes 2,8 Kathy Liebert 25,8
Andy Bloch 17,4 Huck hạt giống 102,2
Layne Flack 19,4 Nick Shulman 279,7
John Hennigan Eli Elezra 7,8
David “Chino” rheem Annie Duke 64,6
Anna Wroblelewski Patrick Antonous
Tom “Durrr” Dwan David Benyamine 30,4
Chau Giang 16,6 Jennifer Harman
Liz Lieu Sam sành sỏi 2,4
Eskimo Clark Isabelle Mercier
Erica Shoenberg Ivey, Negreanu, Juanda, Cickyham 746,9
Hellmuth, Ferguson, Seidel, Seed 160,9 Jeff Madsen
Lacey Jones, Tffany Michelle, Maria Ho Howward Lederer 11,8
Jimmy Fricke Jason Somalia 208,1
Adam Junglen Justin Bonomo 418,0
Sorel Mizzi 75,1 Jason Mercier 288,
Justin Hồi Boostedj xông Smith 58,2 Marco Tranillo 4,3
Joe Reitman Shaun Deb 10,9
J.C Alvarado 5,2 Dave Ulliot
Bruno Fitoussi Hansen, Antonus, Hansen, Bjorin 9,3
Le, Le, Tran, Phan 82,1 Jon Pearljammer Turner Turner 45,2
John Phan 0 Ulliot, Dewolfe, Sunar 310,6
Đen, Parkinson, Smurfit 120,0 Tony Cousinau 34,5
Allen Kessler Bertrand Hồi Elky, Grosky Grosgeilier 6,2
Illari, Zigmund, Sah Sahies/Jean Roberte Bellande 0 David Oppenhiem 0
Joe Cassidy 0 Lee Watkinson 22.671
Lee Markholt 0 Adam Levy 4.863
Phil Galfond 0 Dario Minieri 0
Vanessa Selbst 0 Đội FTP 517.347
Đội Pokerstars 428.573 DEEB, Nam tước, Benfield 135.124
Hellmuth, Chan, Brunson 34.118 T.J. Cloutier 4.523
Berry Johnston 0 Amnon Filipi 6.293
Eugene Todd 0 Justin Hồi Looshle Cảnh Peche 21.339
Jonathan Hồi Hoosieralum Hồi Depa 2.895 Barney Boatman 0
Ross Boatman 0 Guy Laliberte 0
Rene Angeli 0
Các con số cuối cùng, nhóm tưởng tượng ESPN: Daniel Negreanu: 412
Gavin Smith: 134
Lance Bradley: 110
Mark Seif: 97
Andrew Feldman: 81
Bernard Lee: 72
Howard Lederer: 47
Dan Michalski: 44
Dennis Phillips: 40
Chops Preiss: 32
Gary khôn ngoan: 2 Đây là một cú đánh hoàn toàn. Nhóm của tôi đang giết nó: Phil Ivey
Jeff Lisandro
David Chiu
Hạt giống Huck
Danny Alaei
Jennifer Harman
Alexander Kostritsyn
Freddy Bonyadi Đó là tất cả bây giờ, hãy kiểm tra blog video hàng ngày của tôi tại www.fullcontactpoker.com.
]]>