poker Chế độ poker

Hai qua (4-5)
Ba qua (6-7-8)
Bốn qua (9-10)
Sơn (J-Q-K) Rất nhiều người chơi sử dụng siết chặt để ngẫu nhiên vô tội vạ. Ví dụ, hãy để nói rằng bạn đã chơi ba-7 lần hòa và kéo đến 2-3-4-5. Trên sông, bạn nhìn vào bên cạnh thẻ của mình và thấy rằng có ba pip có thể nhìn thấy, hoặc