for4 Công dân Kane

Tôi đã rất, rất, lười biếng gần đây. Đi ngủ rất muộn và thức dậy ngay cả sau này. Không phải là lịch trình tốt nhất cho sự kiện WPT ở LA, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ quản lý tốt. Tôi đang lái xe hoặc bay đến LA vào ngày mai, tôi vẫn quyết định. Khi tôi đến đó, tôi sẽ cho Anthony Mak, người bảo vệ mới