dota 2 cheats Phải làm gì, phải làm gì…

B) Quay trở lại Vegas và Miss Jennifer, lần xuất hiện bàn cuối cùng và cơ hội 60 phút
C) Quay trở lại Vegas và sau đó bay trở lại Foxwoods vào ngày 18 với anh chàng nhỏ bé. Có vẻ như A) không chỉ là một lựa chọn khả thi.Tôi đã quyết định bay ra khỏi đây chắc chắn sáng nay.Bây giờ tôi có thể biện minh cho việc bay trở lại ở đây chỉ hai ngày sau đó không? Đợi một chút, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy giải pháp hoàn hảo! Tôi đã lên kế hoạch đến Grand Rapids, MI vào khoảng ngày 23 để dành Lễ Tạ ơn với gia đình Lori. Tôi có thể về nhà ở Vegas trong hai ngày, buộc một số kết thúc lỏng lẻo và sau đó quay trở lại Foxwoods vào ngày 18 và đi đến GR từ ngày 20 đến ngày 26. Điều đó thực sự có thể hoạt động. Ồ nhưng chờ đã. Tôi đã phải làm một cái gì đó với ESPN News vào ngày 22 tháng 11. Uuuugh. Vì vậy, điều đó có nghĩa là: Foxwoods đến Las Vegas ngày 16 tháng 11
Las Vegas đến Foxwoods ngày 18 tháng 11
Foxwoods đến Las Vegas ngày 20 tháng 11
Las Vegas đến Grand Rapids ngày 23 tháng 11 Chà, đại lý du lịch của tôi sẽ yêu tôi nhưng người đàn ông, điều đó có vẻ khó khăn với tôi. Nó sẽ cung cấp cho tôi một cơ hội để làm mọi thứ tôi muốn làm, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó có thể làm cho tôi quá nhiều quá nhiều. Nếu tôi có thể hoãn điều ESPN cho đến ngày 28 tháng 11, mặc dù tôi có thể làm Fox-Veg, Veg-Fox, Fox-GR, có phải là Yallall với tôi không? Có lẽ điều đó có ý nghĩa nhất mà tôi chỉ không biết nữa.]]>