chừng nào việt nam đá banh NBC đứng đầu chức vô địch: Ngày thứ nhất

David Chesnoff vs Dan Harrington (Harrington)
James MacManus vs Mike Sexton (Sexton) (Sexton)
Josh Arieh vs Eli Elezra (Arieh) Arieh) (Arieh)
Chris Ferguson vs Chip Reese (Reese)
Khung thuổng:
Erick Lindgren vs Huck Seed (Lindgren) (Lindgren) (Lindgren)
Scott Fischman vs Dee Leong (Fischman)
Mike Caro vs Amir Vahedi (Vahedi)
Barry Greenstein vs Tuân LE (LE) (LE) Trái tim khung:
Phil Laak vs T.J. Cloutier (Cloutier)
Greg Raymer vs Daniel Negreanu (Negreanu) (Negreanu) (Negreanu)
David Gray vs Carlos Mortensen (Mortensen)
Doyle Brunson vs Shawn Sheikan (Brunson) (Brunson) Khung kim cương:
Ted Forrest vs Chad Brown (Forrest) (Forrest) (Forrest)
Paul Phillips vs Ernie Dureck (Phillips)
Barry Shulman vs Sammy Farha (Shulman)
Howard Lederer vs Michael Mizrachi (Mizrachi) (Mizrachi) Negreanu trên Forrest
Lindgren trên Arieh
Negreanu trên Lindgren]]>