cập nhật fifa online 4 Poker thực sự

Hôm qua tôi đã chơi poker trực tuyến hơn một chút và tiếp tục chạy kém.Tôi bắt đầu vượt lên trước khoảng 20.000 đô la, nhưng điều đó nhanh chóng quay lại.Một số chỉ số nổi bật: Tôi đã có AA bảy lần, mất năm, đối thủ của tôi đã gập nút một lần và tôi đã giành được người khác. Đối thủ của tôi cho thấy AA bốn lần.Mỗi lần tôi có: JJ QQ JJ KK!Tôi đã mất cả bốn. Tôi đã thua với bộ trên cùng ba lần: AA vs 9-10 Bảng bảng: A K J/ 4/ Q
99 VS KD-3S Board Board 9S 3C 4S/ 10S/ QS
JJ vs K-8, bảng J 7 5/6/8 Bàn tay cuối cùng đã khiến tôi từ bỏ nó sau khi là 70.000 đô la thua cuộc là:
A9 vs QC JC, Flop AC 6S 2D/ 10C/ 8C
Trong mỗi một trong số những cái chậu này, chúng tôi đã kẹt nó trên mọi con phố. ****** / TÌM HIỂU ************* Vì vậy, buổi sáng này khi tôi thức dậy vào khoảng 1:30 chiều, tôi quyết định đi xuống Bellagio để chơi một số bài xì phé hành động trực tiếp. Khi tôi đến đó, trò chơi đã được ba tay, $ 4000- $ 8000 trộn lẫn. Các trò chơi là: Giới hạn giữ
Không có giới hạn giữ
Omaha H/L
Giới hạn nồi Omaha (rèm 1K-2K, với nắp 100k
7 thẻ stud
7 thẻ stud 8 hoặc tốt hơn
7 card stud hi-lo thường xuyên
2-7 Draw ba
2-7 Không có giới hạn rút đơn (rèm 1K-2K có nắp 100k) Tôi có lẽ thích sự pha trộn của các trò chơi hơn bất kỳ trò chơi nào khác. Nó cung cấp cho bạn nhiều loại để nói rằng ít nhất và cũng kiểm tra kỹ năng poker tổng thể. Trở thành trên TV TV, bạn sẽ không cần bất kỳ kỹ năng nào trong số này, nhưng nếu bạn muốn trở thành một người chơi poker thực sự thì đây là nơi duy nhất để làm điều đó. Bạn có thể