bd so truc tiep Trên đường, Tạp chí LV và blog video

2) Blog video sẽ sớm được lên. Bạn có thể tìm thấy nó tại www.fullcontactpoker.com.
3) Chuyến bay của tôi trên người Mỹ đã bị hủy bỏ một lần nữa! Thật bệnh hoạn. Vì vậy, bây giờ tôi đã ở trên một layover ở Atlanta trên đường đến Nassau. Tôi có thể sẽ chơi ngày thứ hai để tôi có thể nghỉ ngơi vào ngày mai. 4) Cổ phần cao poker. Họ đã cho tôi OK để đề cập đến điều đó trong chương trình #2, Gabe Kaplan và tôi sẽ chuyển chỗ ngồi với anh ấy chơi qua tôi, và tôi đi trong gian hàng để làm bình luận. Những tập phim đó sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 và ngày 29 tháng 1.]]>>