bảng xếp loại Chính trị Hoa Kỳ là một trò đùa

avx6.com/ Hiện tại, hơn 125.000 người chơi poker đã ký hợp đồng trở thành thành viên của tổ chức quan trọng này. Con số đó cần phải đạt được một triệu. Tôi biết rất nhiều bạn đọc blog này, vì vậy xin vui lòng, nếu bạn đã đăng ký chưa làm điều đó ngay bây giờ. Đây không phải là lời cầu xin Sally Struthers, điều này là nghiêm trọng. Càng nhiều người chúng ta có đằng sau PPA, chúng ta càng có nhiều đòn bẩy ở Washington. Bạn có thể trở thành một thành viên đầy đủ với giá ít 20 đô la. Số tiền đó sẽ được sử dụng để giúp đấu tranh cho một lý do rất xứng đáng. Tôi đã đăng ký ngay bây giờ, và bạn cũng nên. OK, hãy ngừng đọc ngay bây giờ… và đăng ký.]]>