đổi lịch 8 cho 8 vào ngày một

Sự kiện chính của PCA Tôi đã hoàn thiện vào khoảng 235 và nó đã trả khoảng 225 người chơi. Con lăn cao 25 ??nghìn đô la tại PCA I đã kết thúc ngày một với hình dạng tốt, chỉ để có một thảm họa bắt đầu đến ngày thứ hai và phá vỡ khá nhanh. WPT Biloxi Tôi thấy tôi thực hiện một cuộc chạy sâu khác chỉ thiếu tiền. Napt Venetian Tôi đã bay được một thời gian, nhưng một lần nữa hết xăng trước khi chúng tôi kiếm được tiền. Tôi đã có thể kiếm tiền tại sự kiện WPT tại LAPC, nhưng đã thất vọng về kết thúc của tôi vì tôi đã có một ngăn xếp tốt tại một thời điểm và có thể chơi nó tốt hơn. WPT Bay 101 đã thấy tôi đến ngày thứ hai, nhưng một lần nữa, tôi đã bắt đầu sớm. Điều tương tự đối với Ept Snowfest ở Áo. Điều đó mang lại cho chúng ta cập nhật. 7 sự kiện và 7 ngày thứ hai